Første periode av blåkveitefisket starter 3. juni.

Snart starter blåkveitefisket

Første periode av blåkveitefisket starter 3. juni. I den forbindelse minner Fiskeridirektoratet om endring vedrørende merking av blåkveitegarn.

Publisert

Endringen er som følger: Ved fiske etter blåkveite med garn skal første og siste garn i hver garnlenke være merket med fartøyets registreringsmerke. Merket skal festes til garnets flyteline og være godt synlig og lett lesbart» § 66 i Høstingsforskriften.

Fiskeridirektoratet skriver at formålet med denne endringen er å sikre at alle melder fra om tap av blåkveitegarn og at man med dette øker muligheten for identifisering av eier med hensyn på tilbakelevering ved opprensking.