Kvoterådene for torsk, hyse, uer og blåkveite for neste år er alvorlig for hele fiskerinæringen.

Alvorlig for hele næringen

– Dette er alvorlig for hele fiskerinæringen, sier Kyrre Dale, direktør for industri i Sjømat Norge. 

Publisert

Norges største sjømatorganisasjon støtter de faglig funderte kvoterådene. Det skriver Sjømat Norge på sine nettsider etter at kvoterådene for 2025 ble publisert tidligere.

– Ressurssituasjonen vi nå befinner oss i er svært alvorlig for fiskerinæringen. Neste år kan bli utfordrende for både flåten og industrien. Da er det nødvendig at hele verdikjeden sørger for å forvalte fisken vi har til rådighet godt. Det blir neppe nok fisk til alle, sier Dale.

Sjømat Norge mener den utfordrende situasjonen gjør det ekstra viktig å legge vekt på hvordan fiskeriene foregår.

– Når kvotene går ned, og det er mindre fisk til industrien, er det enda viktigere enn før å legge til rette for at fisken som landes bearbeides og skaper verdier i Norge. Vi må unngå kappfiske. Flåten må ha fullt fokus på kvalitet, slik at både produktene blir bedre og hylletiden lenger, avslutter Dale.