Det er registrert brudd på sporingskravet under blåkveitefiske. Illustrasjonsfoto: Thomas del Lange Wenneck, Havforskningsinstituttet

Brudd på sporingskravet under blåkveitefiske

Flere fartøy under blåkveitefisket har ikke rapportert slik de skal, fordi de mangler dekning. Fiskeridirektoratet minner om krav til abonnement for kommunikasjon via satellitt.

Publisert

Alle fartøy over 10 meter er pålagt posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata (ERS).

For fartøy som fisker blåkveite, innebærer dette et krav om at utstyret må ha abonnement for kommunikasjon via satellitt.

Ved behov for avklaringer om hvilket abonnement fartøyet har, må ansvarshavende om bord ta kontakt med valgt tjenesteleverandør, går det frem av meldingene fra Fiskeridirektoratet.