REKRUTTERING: Nå skal flere ungdommer få muligheten til å starte for seg selv i fiskeriene, melder Fiskeridepartementet. Bilde for illustrasjon.
REKRUTTERING: Nå skal flere ungdommer få muligheten til å starte for seg selv i fiskeriene, melder Fiskeridepartementet. Bilde for illustrasjon.

Flere ungdommer kan få ungdomskvote i 2023

Regjeringen vil gjøre det enklere for ungdommer å få tildelt lærlingekvoter i fiskerinæringa.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen vil gi flere ungdommer en vei inn i fiskerinæringa. Derfor endrer vi ordningen med lærlingekvoter slik at flere får muligheten til å skaffe seg lærlingkvote, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Falt utenfor

Med dagens system går lærlinger med alternative utdanningsløp innen fiske og fangst glipp av muligheten til å få lærlingkvote. Da lærlingkvoteordningen ble evaluert i 2021, meldte flere høringsinstanser tilbake at kriteriene for å få tildelt lærlingkvoter var for rigide. Endringen som er foreslått vil fange opp kandidater som normalt vil falle utenfor, og ordningen blir åpnet opp slik at personer som har godkjent lærekontrakt innenfor faget fiske og fangst også kan få tildelt lærlingkvote.

Samme muligheter

– Vi har lyttet til høringsinstansene: Reglene var for strenge og førte til at for mange falt utenfor ordningen. Nå gir vi ungdommer som velger alternativ opplæring samme muligheter som ungdommer som velger tradisjonell opplæringsvei gjennom naturbruk eller fiske og fangst, sier Skjæran.

Flere mulige justeringer

Regelverket knyttet til lærlinger generelt har endret seg mye siden ordningen med lærlingkvoter ble innført i 2014. Nærings- og fiskeridepartementet ber derfor også Fiskeridirektoratet gjennomgå regelverket på lærlingkvoter for å se om det er behov for andre justeringer og oppdateringer.