Krever en halv million i erstatning

En brå sving og trålen satt i bunn, - og en halv million gikk tapt. Nå krever rederen en solid erstatning.

Publisert Sist oppdatert

Bjørn Kjellby fra Mandal var i august på fiske i nærheten av Osebergfeltet. Her har Kjellby fisket i mange år på den tiden av året. Her fisker han primært etter lysing som er den fiskearten som utgjør den største delen av «Nordsø» sin omsetning.

SEISMIKKSKIP: "Nordsø" kom på kollisjonskurs med SW "Tasman".

Skipper forteller i forbindelse med søknad om erstatning, at han hadde gjort forundersøkelser, og det visste det seg at det var seismisk aktivitet i området.

Men han hadde lagt merke til et lite område mellom to seismiske felt hvor det var muligheter til å få en dags fiske uten å komme i konflikt med innmeldte seismikkfelt. Med gode fangster her tidligere ville han gjerne fiske i området.

Kommuniserte med seismikkfartøyet

Han forteller at de fikk foretatt to hal, som begge ga meget godt resultat, i samsvar med hva de tidligere har opplevd i området. De hadde hele tiden en dialog med seismikkfartøyet og fiskerikyndig fartøy (FLO).

Det ble avtalt at Nordsø skulle holde seg sør og øst for et avtalt punkt slik de ikke kom i konflikt med seismikkfartøyet «SW Tasman». Skipper Kjellby forklarer at til tross for denne avtalen, kom «SW Tasman» på en kurs sør og øst for det avtalte punktet, dermed med kurs for der fiskefartøyet «Nordsø» foretok sin fiskeoperasjon.

Kom på kollisjonskurs

Kursen til seismikkfartøyet ble ikke endret til tross for kommunikasjon med fiskefartøyet. Skipper Kjellby beskrev videre at de måtte avbryte og brekke hardt mot vest for å unngå kollisjon, med det resultatet at fiskeredskapet ble sittende fast og det hele endte opp med at de måtte rive bruket.

«Nordsø» har søkt erstatningen for tap av fisket denne ene dagen. De oppgir at de fanger knapt ti tonn lysing i de halene de fikk utført denne dagen og mener at de mistet halve fiskedagen. På auksjon oppnådde de en snittpris på i overkant av 48 kroner per kilo for ved levering av fangsten de hadde før de fikk ødelagt bruket.

Erstatningsnemda kan bruke lang tid på behandling av søknaden om erstatning. Den har nå vært behandlet i Fiskeridirektoratet region Sør, og vil bli behandlet videre av Fiskeridirektoratets hovedkontor i Bergen før den sendes til klagenemnd for behandling.