I VARETEKT: Den ene av nordmennene skal sitte i varetekt i Litauen, og norsk politi har bedt om utlevering i saken, som har vært etterforsket over flere år. Bilde for illustrasjon.

Fem tatt i stor politiaksjon mot bemanningsnettverk

Tirsdag 13. desember aksjonerte Nordland politidistrikt i samarbeid med Økokrim, Finnmark politidistrikt og litauiske Financial Crime Investigation Service (FCIS/FNTT) mot et bemanningsnettverk som politiet mistenker har drevet omfattende skattesvik i forbindelse med utleie av arbeidskraft til fiskebruk i Nord-Norge.

Totalt fem personer ble pågrepet i de koordinerte aksjonene som fant sted i Alta og Vilnius, opplyser politiet på sine nettsider.

Ble offentlig først i dag

Politiet har ikke gått offentlig ut med dette før i dag.

– De planlagte aksjonene kom som en konsekvens av en omfattende etterforskning som har sitt utspring i de tverretatlige kontrollene som a-krimsentret i Nordland gjennomførte i fiskerinæringen i Nord-Norge i 2019.

I etterkant av kontrollene har Nordland politidistrikt 13 straffesaker under etterforskning knyttet til ti litauiske selskaper og ett norsk selskap, som politiet mener inngår i det kriminelle nettverket. I den påfølgende etterforskning har politiet hatt som mål å avdekke om en eller flere personer kan holdes ansvarlig for de straffbare forholdene knyttet til dette nettverket.

Flere koordinerte aksjoner

I den planlagte aksjonen 13. desember ble det gjennomført flere koordinerte aksjoner hvor til sammen fire menn og en kvinne ble pågrepet.

– De er siktet for grovt skattesvik eller medvirkning til dette. Det ble ransaket på ni adresser og tatt både fysiske og digitale beslag. Det ble gjennomført avhør av til sammen 15 involverte personer. En norsk statsborger er varetektsfengslet i Litauen og begjært overlevert til Norge, opplyser politiet.

To nordmenn blant de arresterte

Politiet vil nå gjennomgå beslaget og fortløpende vurdere ytterligere etterforskningsskritt.

– Det er en i Alta og fire i Litauen. Blant dem er det en utvandret nordmann, bekrefter Cecilie Øiesvold, politiadvokat ved Nordland politidistrikt til Kystmagasinet.

Det er en lang etterforskning som har foregått over flere år, som nå har kulminert i siktelsene.

– Bakgrunnen for etterforskningen vi har nå, er kontrollene som Akin-senteret utførte på flere fiskebruk i Lofoten i 2019. Så kontrollene deres ligger noe tilbake i tid. Men siktelsene vi har utferdiget omhandler forhold fra 2017 til 2019.

Merverdiavgift for åtte millioner

Det er økonomiske uregelmessigheter som er bakgrunnen for siktelsene.

– Vi mener at det er unndratt merverdiavgift for rundt åtte millioner kroner. Det tallet kan forandre seg etter hvert som vi etterforsker, sier hun.

– Det er ganske store summer.

Summene mistenkes unndratt i forbindelse med innleie av utenlandsk arbeidskraft til flere fiskebruk i Lofoten.

Strafferamme på seks år

Blir de dømt, kan personene regne med stive straffer.

– Strafferammen for skattesvik er på inntil seks års fengsel. I tillegg kan det bli snakk om andre reaksjoner, for eksempel inndragning og erstatning. Så må vi gjøre en vurdering senere på om det blir aktuelt. Fokus nå er å få oversikt over det materialet vi beslagla i desember og gjennomgå avhør. Det ble totalt avhørt 15 personer, for å finne ut om det er noen som kan holdes ansvarlig for unndragelsen av merverdiavgift.

Hvor mange fiskebruk det er snakk om, er hun ikke sikker på.

  • Men det var flere, rundt omkring i Lofoten.