Vågehval er arten det er sendt inn prøver av.

Nye tester viser høye nivåer av miljøgifter i hvalkjøtt

Analyser har avdekket at hvalkjøtt inneholder skadelige miljøgifter. Samtidig vil regjeringen øke forbruket.

Publisert Sist oppdatert

NOAH, Whale and Dolphin Conservation (WDC) og Animal Welfare Institute har sendt inn prøver av norsk vågehvalkjøtt til analyse hos Akvaplan Niva i Tromsø. Prøvene ble samlet gjennom sommeren og høsten 2023. Testene viste at alle prøvene inneholdt perfluoroktansulfonat (PFOS), noen med nivåer opp til 7,2 µg/kg.

– Undersøkelsene viste at alle prøvene av hvalkjøtt inneholdt miljøgifter, og flere prøver hadde et høyt nivå. Det er svært problematisk at norske myndigheter arbeider for å øke konsumet av vågehvalkjøtt, og at ministre har hevdet at kjøttet er «sunt». Faktum er at myndighetene ikke har dekning for slike uttalelser. Når regjeringen prøver å få folk til å spise mer hvalkjøtt, gjør de det uten faglig dekning og med risiko for folks helse, uttaler Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Ved nivåene som ble funnet kan inntak av 100 gram hvalkjøtt i uken føre til at en person på 70 kg overskrider den tolerable ukentlige inntaksgrensen for PFAS fastsatt av EFSA. Mattilsynet gir advarsler om å ikke spise fisk med tilsvarende nivåer som i hvalkjøttet. Men foreløpig gir Mattilsynet ingen advarsler mot å innta produkter fra sjøpattedyr. I 2023 kom en ny forskrift som setter lovlige grenser for PFAS i mat. Det er ikke fastsatt noen grenser for PFOS i hvalkjøtt, men grensen for kjøtt fra gris og storfe er 0,3 µg/kg.

- Mattilsynet bør ta tak i dette. Selv om bare 2 % av nordmenn oppgir at de spiser hvalkjøtt jevnlig, er det viktig at myndighetene er ærlig med risikoen. For NOAH er det hensyn til dyrene, natur og klima som er hovedgrunnene til å arbeide mot hvalfangst. Men vi valgte å ta initiativ til denne undersøkelsen fordi vi ser at myndighetene omtaler kjøttet som «sunt», samtidig som man ikke har undersøkt fakta. Slik skal det ikke være, uttaler Martinsen.

PFOS er én av ca. kjente 7000 typer PFAS-stoffer. PFAS blir brukt i blant annet emballasje og skismøring og kan lekke ut i miljøet. Mennesker får hovedsakelig i seg PFAS gjennom maten og stoffet hoper seg opp i kroppen over tid. PFAS kan forårsake mange ulike helseproblemer som endret immunfunksjon, kreft og nyresykdom.

Forskning viser at folk i Europa har høye nivåer av PFAS i blodet, spesielt barn og unge. En studie fra Folkehelseinstituttet fant at nesten en tredjedel av barna i Norge har for høye PFAS-nivåer i blodet. Inntak av hvalkjøtt kan bidra til å øke nivåene ytterligere, og kan øke risikoen for at PFAS skader helsen.Til tross for dette fremmer norske politikere økt konsum av hvalkjøtt og tillater eksport til Japan, Island og Færøyene. Norges fiskeriminister reiser i disse dager til Japan for å fremsnakke norsk hvalkjøtt.