Planen er å ta ut til sammen 1.211 kubikk masse fra området, med ønsket seilingsdybde på ti meter etter mudring.
Planen er å ta ut til sammen 1.211 kubikk masse fra området, med ønsket seilingsdybde på ti meter etter mudring.

Sunnmøre Fiskeindustri vil øke dybden for å kunne ta imot større fartøy

Fryselageret og terminalanlegget Sunnmøre Fiskeindustri i Ålesund har sendt søknad om tillatelse til å mudre ut for å få bedre seilingsdybde utenfor anlegget.

Publisert Sist oppdatert

Sunnmøre Fiskeindustri vil ha økt dybde utenfor anlegget slik, slik at de kan ta imot større fartøy enn i dag.

Fartøyene blir større

- Økt etterspørsel fra større fiskefartøy er primærårsaken til tiltaket, sier Bjørn Fladmark, daglig leder i Sunnmøre Fiskeindustri, til Skipsrevyen.

Søknaden er sendt til Statsforvalteren om tillatelse, og til NTNU Vitenskapsmuseet, Bergen sjøfartsmuseum, Fiskeridirektoratet, Ålesund havnevesen og Ålesund kommune for kommentarer til tiltaket.

- Fiskefartøyene blir jo også større. Hvor store fartøy som kan komme inn avhenger av flere ting, som dybde, lengde, vær, hvilken plassering har lasteporten også videre, men vi tar i dag inn fartøy opp til cirka 100 meter, sier Fladmark.

Vil ta ut 1.211 kubikk

Søknaden omfatter å mudre ut i Steinvågsundet og på nordsiden for å få bedre seilingsdybde. Planen er å ta ut til sammen 1.211 kubikk masse fra området, med ønsket seilingsdybde på ti meter etter mudring.

Dersom selskapet får tillatelse til mudringen, vil det ta rundt fire uker å ferdigstille arbeidet. Selve søknadsprosssen har tatt ett år, så nå håper selskapet på å komme raskt i gang.

Massen skal deponeres på land på selskapets område, for så å flyttes til en planlagt sjøfylling på nordsiden av anlegget. Alt skal skje i en radius på 150 meter.

Fryselager og terminanlegg

Sunnmøre Fiskeindustri er fryselager og terminanlegg for alle typer fiskeprodukter, og har et stort kaianlegg på begge siden av Steinvågneset i Ålesund.

Terminaltjenestene er lossing, fryselager og lasting til alle typer transportmidler. Sunnmøre Fiskeindustri leverer også frossen agn til autolineflåten på Sunnmøre og i Romsdal, da akkar, saury, makrell, sild og agnpølse.