I juni søkte Secora etter nye medarbeidere. Nå slås selskapet konkurs.
I juni søkte Secora etter nye medarbeidere. Nå slås selskapet konkurs.

Kai- og havnespesialisten Secora AS slås konkurs

Det er åpnet konkursbehandling for Secora AS, som ble etablert i 2005.

Publisert Sist oppdatert

Secora AS ble først etablert i 2005, da Kystverkets produksjonsenhet ble skilt ut som et aksjeselskap, der eier var Nærings- og handelsdepartementet. I 2012 ble Secora kjøpt opp av Torghatten ASA, og i slutten av mars i år ble aksjene solgt til Gerd Stensen AS - et selskap som driver sjøtransport og mudringsoppdrag.

Secora har sitt hovedkontor i Svolvær, med hele Norge som markedsområde.

En av landets største

Secora har vært en av landets største spesialentreprenører innenfor utdypning av havner og farleder, bygging og vedlikehold av kaianlegg, miljømudring og inspeksjon og oppmåling under vann.

I 2020 hadde selskapet et driftsresultat på minus 9,5 millioner kroner, mens det i 2021 var et negativt driftsresultat på hele 35,1 millioner kroner i minus. Egenkapitalen gikk fra å være positiv med 31,1 millioner i 2020, til negativ egenkapital på minus 6,8 millioner i 2021.

Styret ser muligheter

- I samsvar med regnskapsloven §3-3A bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, heter det i årsberetningen for 2021.

Det står også at likviditeten i 2021 har vært utilfredsstillende.

- Hjemmemarkedet er fortsatt preget av økt konkurranse og pressede marginer. Nye aktører bidrar fortsatt til sterk nasjonal og internasjonal konkurranse. Selskapet ser muligheter innenfor mudring, og særlig havneutbygging, heter det videre.

Selskapet lyste også ut en stilling der de søkte etter flere produksjonsmedarbeidere så sent som i juni i år.

Det har ikke lykkes å komme i kontakt med selskapet.