Partiene Høyre og Venstre vil ha regjeringen til å revurdere unntaket for russiske fiskefartøy.
Partiene Høyre og Venstre vil ha regjeringen til å revurdere unntaket for russiske fiskefartøy.

Tar opp havneforbudet igjen

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP), utenriksminister Anniken Huitfeldt (AP) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram må alle svare på spørsmål om at russiske fiskefartøy har unntak for havneforbudet for russiske skip i Norge.

Det er stortingsrepresentantene Guri Melby (V) og Ine Eriksen Søreide (H) som i tre separate spørsmål tar opp problemstillingen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram får spørsmål fra venstreleder Guri Melby om det norske unntaket i havneforbudet utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko og øke etterretningstrusselen mot norsk petroleumssektor?

Melbye viser til at statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) ved forsvarsdepartementet uttalte til Dagbladet Børsen 5. august at:

«Det er kjent at russiske myndigheter bruker en stor bredde av virkemidler for å understøtte statlige målsettinger, inkludert sivile selskap og næringslivsaktører. Det er derfor i mindre grad formålstjenlig å skille mellom russiske statlige og private interesser og aktiviteter når det gjelder vurderinger som har betydning for Norges nasjonale sikkerhet. Det må legges til grunn at dette også gjelder fiskerisektoren».

Til samme avis uttaler kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST:

«PST vurderer at etterretningstrusselen mot norsk petroleumssektor er høyere enn normalt som følge av krigen i Ukraina og sanksjonene som er innført mot Russland.»

Høyre vil ha forbud

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP) må svare Ine Eriksen Søreide (H) om hvilken kontroll gjennomfører norske myndigheter av russiske fiskefartøy for å sikre at de ikke er utstyrt for militære formål?

Eriksen Søreide viser til at forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Sjøkrigsskolen har påpekt at russiske fiskefartøy kan «navigere fritt langs norskekysten for spionasje- og etterretningsformål etter behov», og videre at «dette er fartøy med skarpe militære oppdrag».

Eriksen Søreide har også sendt et spørsmål til utenriksminister Anniken Huitfeldt, hvor hun spør hva som skal til for at regjeringen vil følge Høyres oppfordring, og revurdere de særnorske unntakene fra havneforbudet.

Les også: