Gjøsund Havn får 1,75 millioner kroner til prosjektet

Kultur-, næring- og folkehelseutvalget tildeler Gjøsund Hamn 1,75 millioner kroner til prosjektutvikling av prosjektet som er antydet å gi 1000 nye arbeidsplasser i løpet av 10 år.. Prosjektmidlene som nå er tildelt blir finansiert av tiltaksfondet, og er begrenset til 48,6 prosent av samlet prosjektkostnad.

Publisert

Giske kommune på Sunnmøre er blant de største fiskerikommunene i landet, med 51 registrerte fartøy, 700 ansatte og en årlig omsetning på rundt tre milliarder kroner. Men; kommunen mangler en havn som kan betjene næringen.

I 2019 ble det bestemt å forskuttere og utdype Gjøsund Nasjonale Fiskerihavn.

Vil skape 1000 nye arbeidsplasser innen 10 år

Prosjekteier opplyste i sin søknad om prosjektet, at utbyggingen ville skape 1000 nye arbeidsplasser innen 10 år.

- Dette kan være noe optimistisk, men at prosjektet har betydelig potensiale for arbeidsplasser om man får på plass det man har visjoner om er det liten tvil om, sier Henrik Stensønes, leder KNF M&R fylkeskommune, til Skipsrevyen.

I følge prosjekteier er en “ikke ubetydelig” del av dette tilførte arbeidsplasser til Giske kommune, etter som det da er mange etablerte virksomheter som ser synergier og fordeler med en slik plassering - og ønsker å flytte dit.

- I prosjektet er det også vist til potensialet for nye næringer, herunder bedre utnyttelse av havressursene, restutnyttelse, og mer ferdigforedling - altså å få til mer leveranser av produkter høyere oppe i verdikjeden, forklarer Stensønes.

Skal tilby alt bransjen trenger

- Når det gjelder ferdigstillelse så må Eli, som er prosjektleder, trå inn. En ting er ferdigstillelse av infrastruktur, en annen når alle arealer er tatt i bruk. Området er vel ferdig utmudret i løpet av høsten, dette er en viktig fase. Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt støtte til et "forprosjekt" som ser på organisering, mulighetsområde også videre, sier Stensønes.

Utbyggingen sies å skal ha stor betydning for næringen:

- Det er ganske opplagt at vår region, og Giske kommune i særdeleshet, er et tyngdepunkt inne fiskeri og andre havnæringer. Denne havna, som er tenkt å kunne tilby alt bransjen trenger på ett sted er på mange måter ideelt plassert nær de viktigste aktørene. innen foredling og eksport. At det ligger i "leia" og med både gode veiforbindelser og nærhet til flyplass underbygger dette.