Fiskeri- og havminister Cecile Myrseth.

2 millioner kroner til likestillingsarbeid i fiskerinæringen

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vil ha flere jenter i fiskerinæringen. Nå deler hun ut 2 millioner kroner til likestillingsarbeid.

Publisert Sist oppdatert

– Det er viktig for jenter å ha kvinnelige rollemodeller som viser at dette er et yrke også for dem, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

I høst etterlyste regjeringen prosjekter som søkte støtte til likestillingsarbeidet i fiskerinæringen. Det kom inn 19 søknader, og av disse har 12 ulike prosjekter fått til sammen 1 943 000 kroner. Prosjektene retter seg mot både kvinner og menn.

– Det er et poeng at prosjektene ikke kun retter seg mot kvinner. Hvis vi skal endre holdninger er det nødvendig at både kvinner og menn lærer at man kan jobbe i denne næringen uansett hvilket kjønn man er, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

Myrseth presiserer at hovedmålet er at man får opp andelen kvinner i næringen.

Gode nettverk er viktig

Flere prosjekter som bygger nettverk for kvinnelige fiskere har fått støtte. Organisasjonene Hun fisker, Havets Verdiskapere og Nordkappregionens Næringshage har tidligere fått støtte til å starte opp, og nå får de støtte til å satse videre.

– Regjeringen har gitt penger til oppstarten for flere nettverk for kvinner i fiskerinæringen. De vil øke rekrutteringen, og vise omverdenen at det også finnes flinke kvinnelige fiskere. Disse nettverkene jobber videre, mye bra har blitt gjort, og det er viktig å støtte opp under det gode arbeidet som de gjør, sier fiskeri- og havministeren.

Å stimulere til nettverksbygging var også et av tiltakene som ble trukket frem i Nofimas rapport «Bedre likestilling i fiskeriene».

Bedre likestilling

– Dersom vi skal sikre aktivitet og bosetning i kystsamfunnene må vi jobbe for at både unge kvinner og menn velger havet som yrkesvei, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

– Regjeringen jobber med rekruttering på flere måter. Blant annet gjennom ungdomsfiskeordningen, undervisnings- og lærlingekvoter, ungdomstillegg og ordningen med rekrutteringskvotebonus. Dette kommer altså i tillegg til arbeidet rettet mot likestilling i næringen, sier Myrseth.